« Palaa pääsivulle: Palvelut

Vaikuttava palaute

Palaute – johtamisen paras tuki

Entä jos ihmisesi saavuttaisivat tavoitteensa aiempaa nopeammin? Innostuisivat työstään ja sitoutuisivat siihen? Johtaisivat itseään ja toisiaan?

Taikasana on palaute.

Kun palaute on osa organisaatiosi arkea, saat onnistumiset ja epäonnistumiset esiin välittömästi. Silloin te kaikki olette koko ajan selvillä siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Olisipa se näin yksinkertaista.

Kaskessa kun on muutama kanto. Kuten ihmisten palautetta kohtaan tuntemat pelot. Epäselvät tavoitteet ja pelisäännöt. Seurausten pelko. Jäykät suoritusten arviointijärjestelmät. Virheitä peittelevä toimintakulttuuri.

Ja niin edelleen.

Vaan ei hätää. Esteet kun on tehty voitettaviksi.

Miksi tarvitset Palautepyörä™-valmennusohjelman?

Palautepyörä™ on valmennusohjelma, jonka avulla voitat palautteen esteet.

Palautepyörän™ jälkeen jokaisen on helppo antaa, hakea ja vastaanottaa vaikuttavaa palautetta. Suoraa, tarkkaa ja kohteliasta. Ja sopia yhteisistä palautekäytännöistä. Työparin, tiimin tai koko työpaikan.

Palautepyörän™sisältö

Palautepyörä™ etenee tehokkaimmin näin:

  1. Ensin sytykepuheenvuoro. Siihen osallistuu koko henkilöstö. Esitys keskittyy palautteen esteiden raivaamiseen ja myyttien murtamiseen. Silloin ihmisesi alkavat odottaa muutosta ja oivaltavat, että jos he haluavat työpaikkansa palautekulttuurin muuttuvan, heidänkin on muututtava, ei vain esimiesten.

  2. Sitten avainhenkilöiden valmennus. Avainhenkilöt ovat esimiehiä tai muutosagentteja. Niitä, jotka tarvitsevat palautetaitoja kipeimmin tai joiden johdolla palautekulttuurinne muuttuu tehokkaimmin.

  3. Lopuksi palauteparien keskustelut. Palauteparit ovat oppimispareja, joiden osapuolet auttavat toinen toistaan juurruttamaan uudet taidot osaksi arkea.

Palautepyörän™ jälkeen sinun on mahdollista käynnistää työpaikallasi palautekulttuurin muutos. Sen muuttamiseen saat meiltä ideoita ja tukea. Varsinaisen työn teette kuitenkin sinä ja ihmisesi. Kulttuurinne kun muuttuu vain kun teidän käyttäytymisenne muuttuu.

Kenelle Palautepyörä™ sopii?

Kaikille organisaatioille, joissa uskotaan joukkojen voimaan. Erityisen hyvin niille, jotka haluavat kehittää palautekulttuuriaan. Sellaiseksi, jossa palaute virtaa joka suuntaan ja jatkuvasti: työkaverilta työkaverille, alaiselta esimiehelle ja päinvastoin. Ja jossa jokainen auttaa toistaan saavuttamaan tavoitteensa ja käyttäytymään työpaikan arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti.

Entä sitten?

Kun haluat saada palautteesta työkalun joka ikiselle tai kehittää työpaikkasi palautekulttuuria, naputtele yhteystietosi tähän tai soita meille. Palaamme asiaan tuota pikaa.