« Palaa pääsivulle: Palvelut

Innostava viestintä

Jokaisesta tiedon jalostaja

Kun teet työyhteisöviestinnästä innostavaa, saat aikaan tuloksia.

Työntekijät innostuvat työstään ja saavuttavat tavoitteensa. He tuottavat tietoa, jakavat ja jalostavat sitä. He osallistuvat strategian tekemiseen sen sijaan, että olisivat strategian jalkauttamisen ja johdon muiden toimenpiteiden kohteita.

Intranet ole hallinnon puisevaa monologia, vaan paikka, josta jokainen löytää tarvitsemansa tiedot nopeasti. Tietoa ei pantata eikä palautetta pihdata, vaan tieto jalostuu vuorovaikutuksessa ja jokainen oppii useammin onnistumisistaan kuin epäonnistumisistaan.

Onnistut siinä, kun työpaikkasi viestintä ei kulje ylhäältä alas vaan vaakasuoraan. Silloin viestit työntekijöiden kanssa sen sijaan että viestisit heille.

Miksi työyhteisöviestintä on niin usein latteaa?

Työyhteisöviestinnän innostavuus kaatuu yleensä kahteen asiaan.

Ensinnäkin siihen, että viestintää ei suunnitella. Silloin ihmiset eivät tunne työpaikan viestinnän pelisääntöjä. Se taas johtaa siihen, että jokainen viestii omalla tavallaan sen sijaan että viestisi talon tavalla. Se oma tapa on yleensä kirjoittaja- tai puhujakeskeistä sen sijaan että se olisi vastaanottajakeskeistä. Siksi viestinnästä tulee yleensä tylsää ja sekavaa, ja vaikka määrä vielä olisi sopiva, laatu mättää.

Toinen syy viestinnän latteuteen on se, että työpaikan kanavapaletti on sekaisin. Silloin ihmiset eivät tiedä, mitä viestintäkanavaa käytetään mihinkin. Lopputulos on, että jokainen käyttää sitä kanavaa, mikä itseä miellyttää, sen sijaan että käyttäisi tilanteeseen ja tavoitteeseen parhaiten sopivaa kanavaa.

Joten. Kun maltat käyttää hetken viestinnän suunnitteluun, saat joukkoistettua työntekijäsi liiketoimintanne kehittäjiksi.

Miksi tarvitset innostavan viestinnän työpajan?

Innostavan viestinnän työpajan jälkeen kädessäsi on viestintäsuunnitelma. Se voi koskea työyhteisöviestintää tai jotain sen osa-aluetta, esim. johtamisviestintää, projektiviestintää tai verkkoviestintää.

Suunnitelman ansiosta sinä ja muut tiedätte, miksi työpaikallasi viestitään, miten ja milloin sekä kuka viestintää tekee ja kuka siitä vastaa. Ja että kaikilla on oikeus ja velvollisuus osallistua viestinnän tekemiseen.

Työpaja voi yhtä lailla olla sinun ja minun kahdenkeskinen keskustelu tai sparrausten sarja.

Kenelle innostavan viestinnän työpaja sopii?

Päätoimisille ja oto-viestijöille, jotka haluavat tehostaa työpaikkansa viestintää ja kytkeä sen liiketoimintaan aiempaa tiiviimmin.

Erityisen hyvin innostavan viestinnän työpaja sopii niille, jotka ovat uudistamassa työyhteisöviestinnän suunnitelmaansa tai joilla ei vielä ole suunnitelmaa lainkaan. Ja joiden yksinäisillä harteilla lepää koko työyhteisöviestinnän kehittäminen, koordinointi ja tekeminen.

Näin teet työpaikkasi viestinnästä innostavaa

Kun haluat tehdä työpaikkasi viestinnästä innostavaa, tilaa meiltä innostavan viestinnän työpaja. Silloin etenemme näin:

  1. Sinä kuvaat minulle työyhteisöviestintänne nykytilan ja tavoitteet sekä liiketoimintanne tavoitteet ja tutustutat minut organisaationne strategiaan.

  2. Sinä ja minä mietimme, mikä on sinulle ja teille parasta: yksinäinen puurtaminen vai viestintätiimin perustaminen, viestintäsuunnitelman tekeminen vai sparraus, johdon ja henkilöstön herättely vaiko jokin muu.

  3. Sovimme työpajan tavoitteista, sisällöstä ja kestosta.

  4. Vedän työpajan sinulle, uusille tai vanhoille oto-viestijöille tai teille kaikille.

  5. Autan sinua pukemaan sinun ja muiden ajatukset sanoiksi ja kuviksi. Eli autan sinua tekemään viestintäsuunnitelman. Tai teen sen puolestasi.

Kun haluat virikkeitä, Törmää

Kun kaipaat virikkeitä työyhteisöviestintään, tule Törmäykseen! Törmäys on työyhteisöviestinnän päivä, joka myös näyttää hyvältä työyhteisöviestinnältä. Siksi se sisältää runsaasti keskusteluja, innostavia puheenvuoroja ja onnistuneita Törmäyksiä esitysten aikana ja tauoilla.

Järjestämme Törmäyksen ProComin, HENRYn ja Haaga-Helian kanssa. Vuoden 2016 ohjelman näet tästä. Törmäys huilaa vuoden, joten seuraavan kerran Törmäämme vuonna 2018.

Entä sitten?

Kun haluat keskustella onnistuneesta työyhteisöviestinnästä tai tilata innostavan viestinnän työpajan, naputtele yhteystietosi tähän. Viestintävalmentaja Sirke Lohtaja-Ahonen palaa asiaan pikapuoliin.