« Palaa pääsivulle: Palvelut

Ihmiskeskeinen johtaminen

Itsenäinen saavuttaja tuo tuloksen

Tavoitteiden saavuttaja, tuloksentekijä, liiketoiminnan kehittäjä. Itsenäinen saavuttaja, joka tarvitsee esimiehensä tukea vain vähän.

Unelmatyöntekijä, jollaisia sinunkin työpaikallasi on todennäköisesti vain noin 20 prosenttia.

Miksi? Koska liian moni esimies tyytyy siihen, että saa työntekijästään pelkän varovaisen suorittajan. Silloin työntekijän itseluottamus ja motivaatio vaihtelevat.

Silloin työsuoritus ei ole priimaa. Ja siitä ei nauti esimies eikä työntekijä.

Hyvä johtaja johtaa eri tilanteissa eri tavoin

Työntekijän tarpeet vaihtelevat tilanteittain. Hyvä johtaja tietää, milloin työntekijä tarvitsee ohjeita, milloin kannustusta, milloin uusia haasteita. Silloin hän johtaa työntekijän tarpeiden ja kehitysvaiheen mukaan, ei omien oletustensa tai arvailujensa mukaan.

SLII®-johtamisvalmennuksen hyödyt

SLII®-johtamisvalmennuksessa organisaatiosi esimiehet oppivat kolme SLII-taitoa:

  1. Asettamaan tavoitteen eli antamaan suunnan siihen, mitä on tarkoitus tehdä ja missä aikataulussa.
  2. Diagnosoimaan työntekijän kehitysvaiheen eli arvioimaan yhdessä, mitä tämä osaa ja miten sitoutunut hän on käsillä olevaan tehtävään tai tavoitteeseen.
  3. Mätsäämään johtamistyylinsä työntekijän tilanteisiin ja tarpeisiin, jotta työntekijä saa juuri sen, mitä hän työssään tarvitsee.

SLII-johtaminen luo työpaikallesi yhteisen johtamisen kielen. Silloin esimies, työntekijät ja työkaverit ymmärtävät johtamisen sanat ja käsitteet samalla tavalla. He ymmärtävät, mitä hyvä johtaminen on, miten siitä puhutaan ja miten se viedään arkeen.

Kun esimiehet käyttävät SLII-johtamista päivittäin, ihmiset oppivat hakemaan itse tarvitsemansa ohjauksen ja tuen. Silloin jokaisesta tulee itsensä ja muiden johtaja. Silloin organisaatiosi kehittyy jatkuvasti ja tekee erinomaista tulosta – ja tuloksentekijät ovat tyytyväisiä.

SLII-johtamisvalmennus on oppimismatka ja kokemus, jossa esimies on valmennuksen keskiössä. Ainutlaatuinen osa valmennusta on työntekijöille tehty verkkoaineisto, jonka avulla hekin ottavat SLII-johtamisen haltuun. Näin yhden osallistujan hinnalla valmennat jopa 21 henkilöä!

SLII®-johtaminen on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamismalli. Sen kehittänyt The Ken Blanchard Companies pysyy vuodesta toiseen USAn 20 parhaan valmennusyrityksen listalla.

Valmennuksen sisältö

SLII®-johtamisvalmennus kestää 2 päivää. Se voidaan toteuttaa lähiopetuksena, monimuotona tai täysin virtuaalisti.

Valmennus jakautuu 4 vaiheeseen.

Vaihe 1: Aloittaminen
SLII-johtamisvalmennus käynnistyy virtuaalimaailmassa ennen lähipäiviä. Esimies tutustuu SLII-johtamiseen ja SMART-tavoitteisiin. Hän tekee johtamisen kuntotestin ja johtamisen itsearvion LBAII®:n, joka selvittää, missä hän on jo vahva ja missä hänen tarvitsee kehittyä.

Vaihe 2: Oppiminen
Ensimmäinen lähipäivä on matka SLII-malliin ja kolmeen SLII-taitoon. Matka jatkuu SLX-elokuvan kera, jonka tarina kertoo, mikä johtamisessa voi mennä vikaan – ja miten saada johtaminen ja ihmiset takaisin raiteille.

Vaihe 3: Harjoittelu
Toisena lähipäivänä esimies saa keinot viedä SLII-johtaminen käytäntöön. Tositilanteisiin perustuvien harjoitusten avulla hän eläytyy SLII-johtajaksi ja harjoittelee uusia taitoja, oppii muiden kokemuksista ja auttaa muita oppimaan. SLX-elokuva päättyy ja esimies kohtaa uudet haasteet. Kun lähipäivä loppuu, esimies tietää olevansa matkalla kohti parasta johtamista.

Vaihe 4: Kiinnittäminen eli opitun vieminen käytäntöön
SLII-johtajaksi kehittyvä saa matkalleen mukaan huolella suunnitellun ja tehokkaan verkkoaineiston. Se sisältää videoita, työkaluja, itsearviointeja ja pelejä, joiden avulla esimies hallitsee kehittymistään ja kiinnittää opitun arkeen. Työntekijöitään varten hän saa verkkoaineiston, joka auttaa heitä saamaan selvän käsityksen SLII-johtamisesta ja luo heille ja esimiehelle yhteiset odotukset parhaasta johtamisesta.

Kenelle SLII-johtaminen sopii?

Esimiehille, tiimeille, asiantuntijoille. Yhtä hyvin itsen kuin toisten johtamiseen. Parhaan hyödyn saat, kun SLII-johtamisvalmennukseen osallistuvat työyhteisön kaikki esimiehet ja kun he siirtävät oppinsa työntekijöilleen.

Entä sitten?

Kun haluat vaihtaa ajatuksia ihmiskeskeisestä johtamisesta tai tehdä esimiehistäsi SLII-johtajia, naputtele yhteystietosi tähän. Johtamisvalmentaja Risto Ahonen palaa asiaan pikapuoliin. Valmennuksen teemme kumppanimme Sovelton kautta.