« Palaa pääsivulle: Palvelut

Ihmiskeskeinen johtaminen

Itsenäinen saavuttaja tuo tuloksen

Tavoitteiden saavuttaja, tuloksentekijä, liiketoiminnan kehittäjä. Itsenäinen saavuttaja, joka tarvitsee esimiehensä tukea vain vähän.

Unelmatyöntekijä, jollaisia sinunkin työpaikallasi on todennäköisesti vain noin 20 prosenttia.

Miksi? Koska liian moni esimies tyytyy siihen, että saa työntekijästään pelkän varovaisen suorittajan. Silloin työntekijän itseluottamus ja motivaatio vaihtelevat.

Silloin työsuoritus ei ole priimaa. Ja siitä ei nauti esimies eikä työntekijä.

Tilannejohtaja johtaa eri tilanteissa eri tavoin

Työntekijän tarpeet vaihtelevat tilanteittain. Tilannejohtaja tietää, milloin työntekijä tarvitsee ohjeita, milloin kannustusta, milloin uusia haasteita. Silloin hän johtaa työntekijän tarpeiden ja kehitysvaiheen mukaan, ei omien oletustensa tai arvailujensa mukaan.

Tilannejohtamisen valmennuksen hyödyt

Tilannejohtamisen valmennuksessa organisaatiosi esimiehet oppivat tilannejohtajan kolme taitoa:

  1. Asettamaan tavoitteen eli antamaan suunnan siihen, mitä on tarkoitus tehdä ja missä aikataulussa.

  2. Diagnosoimaan työntekijän kehitysvaiheen eli arvioimaan yhdessä, mitä tämä osaa ja miten sitoutunut hän on käsillä olevaan tehtävään tai tavoitteeseen.

  3. Mätsäämään johtamistyylinsä työntekijän tilanteisiin ja tarpeisiin, jotta työntekijä saa juuri sen, mitä hän työssään tarvitsee.

Tilannejohtaminen luo työpaikallesi yhteisen johtamisen kielen. Silloin esimies, alainen ja työkaverit ymmärtävät johtamisen sanat ja käsitteet samalla tavalla. He ymmärtävät, mitä hyvä johtaminen on, miten siitä puhutaan ja miten se viedään arkeen.

Kun esimiehet käyttävät Tilannejohtamista päivittäin, ihmiset oppivat hakemaan itse tarvitsemansa ohjauksen ja tuen. Silloin jokaisesta tulee itsensä ja muiden tilannejohtaja. Silloin organisaatiosi kehittyy jatkuvasti ja tekee erinomaista tulosta – ja tuloksentekijät ovat tyytyväisiä.

Tilannejohtamisen valmennus on oppimismatka ja kokemus, jossa esimies on valmennuksen keskiössä. Ainutlaatuinen osa valmennusta on alaisille tehty verkkoaineisto, jonka avulla hekin ottavat Tilannejohtamisen haltuun. Näin yhden osallistujan hinnalla valmennat jopa 21 henkilöä!

Tilannejohtaminen II, SLII®, on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamismalli. Sen kehittänyt The Ken Blanchard Companies pysyy vuodesta toiseen USAn 20 parhaan valmennusyrityksen listalla.

Valmennuksen sisältö

Tilannejohtamisen valmennus kestää 2 päivää. Se voidaan toteuttaa lähiopetuksena, monimuotona tai täysin virtuaalisti.

Valmennus jakautuu 4 vaiheeseen.

Vaihe 1: Orientointi
Tilannejohtamisen valmennus käynnistyy virtuaalimaailmassa ennen lähipäiviä. Esimies tutustuu Tilannejohtamiseen ja SMART-tavoitteisiin. Hän tekee johtamisen kuntotestin ja johtamisen itsearvion LBAII®:n, joka selvittää, missä hän on jo vahva ja missä hänen tarvitsee kehittyä.

Vaihe 2: Oppiminen
Ensimmäinen lähipäivä on matka Tilannejohtamisen malliin ja Tilannejohtajan kolmeen taitoon. Matka jatkuu SLX-elokuvan kera, jonka tarina kertoo, mikä johtamisessa voi mennä vikaan – ja miten saada johtaminen ja ihmiset takaisin raiteille.

Vaihe 3: Harjoittelu
Toisena lähipäivänä esimies saa keinot viedä Tilannejohtaminen käytäntöön. Tositilanteisiin perustuvien harjoitusten avulla hän eläytyy Tilannejohtajaksi ja harjoittelee uusia taitoja, oppii muiden kokemuksista ja auttaa muita oppimaan. SLX-elokuva päättyy ja esimies kohtaa uudet haasteet. Kun lähipäivä loppuu, esimies tietää olevansa matkalla kohti parasta johtamista.

Vaihe 4: Kiinnittäminen eli opitun vieminen käytäntöön
Tilannejohtajaksi kehittyvä saa matkalleen mukaan huolella suunnitellun ja tehokkaan verkkoaineiston. Se sisältää videoita, työkaluja, itsearviointeja ja pelejä, joiden avulla esimies hallitsee kehittymistään ja kiinnittää opitun arkeen. Työntekijöitään varten hän saa verkkoaineiston, joka auttaa heitä saamaan selvän käsityksen Tilannejohtamisesta ja luo heille ja esimiehelle yhteiset odotukset parhaasta johtamisesta.

Kenelle tilannejohtaminen sopii?

Esimiehille, tiimeille, asiantuntijoille. Yhtä hyvin itsen kuin toisten johtamiseen. Parhaan hyödyn saat, kun Tilannejohtamisen valmennukseen osallistuu sekä ylin johto että keskijohto ja kun esimiehet siirtävät oppinsa työntekijöilleen.

Jos haluat kokeilla Tilannejohtamisen sopivuutta työpaikallesi, osallistu avoimeen valmennukseen.

Entä sitten?

Kun haluat vaihtaa ajatuksia ihmiskeskeisestä johtamisesta tai tehdä esimiehistäsi Tilannejohtajia, naputtele yhteystietosi tähän. Johtamisvalmentaja Risto Ahonen palaa asiaan pikapuoliin. Valmennuksen teemme kumppanimme Sovelton kautta.